ഇതാ സൂപ്പർ മൈക്ക് വലിയ വിലയും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങാം

പ്രസംഗിക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യുന്നവർ ആണോ ഇതാ സുപ്പർ മൈക്ക്
ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് പാട്ടും പ്രസംഗവും നടത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് വരുകയാണ്… ഏവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മൈക്ക് വലിയ വിലയും ഇല്ല. ആമസോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ലിങ്ക് താഴെ👇

https://amzn.to/37RQszT

Description
Boya BY-M1 is an Omni directional lavaliere microphone, designed for Smartphones, DSLR, Camcorders, Audio recorders PC etc., it is perfect for video use. With Omni pickup pattern, for full 360‚ coverage, it absolutely gives you the possibility to capture anything in your sight. Moreover, the integrated 6-meter (20) cable with 3.5mm 4-pole gold plug is just a second thing to be connected to your smartphones and most of your cameras. 100 percent a good choice to be picked. Super sound for presentations and video audio recorders Kindly Note: For Smartphone: Switch off the microphone. Slide the ON/OFF up to OFF/Smartphone. The power is shut down for DSLR, Camcorders, audio recorders, PC etc.: Switch on the microphone. Slide the ON/OFF up to ON. Clip-on mic for smartphones, DSLR, Camcorders, audio recorders, PC etc. Omni directional condenser microphone. Quality condenser is ideal for video use. Low handling noise. Transducer type: Electret condenser polar Pattern: Omni-directional frequency range: 65Hz – 18KHz Signal/noise: 74dB SPL. Sensitivity: -30dB +/-3dB / 0dB – 1V/Pa, 1kHz. Output impedance: 1000 Ohm or less output connection: 3.5mm (1/8) 4-pole gold plug Battery Type: LR44 (Included) Dimension: Microphone:18.00mm x 8.30mm x 8.30mm. Audio cable: 20ft (6.00m) Weight: Microphone : 2.5g. Power module: 18g. Package contents: 1 Boya Omnidirectional Lavaliere condenser microphone-20ft audio cable, 1 lapel clip, 1 foam windscreen, 1 1/4 adapter, 1 LR44 battery and 1 English user’s manual.

Related posts

Leave a Comment