പ്രൊലൈഫ് നയം ഹംഗറിയില്‍ വീണ്ടും; മൂന്നും അതില്‍ കൂടുതലും കുട്ടികളുള്ളവര്‍ക്ക് 33,000 ഡോളര്‍

ഹംഗറിയില്‍ വിവാഹിതരാകുന്ന ദമ്പതികള്‍ക്ക് 33,000 ഡോളര്‍ ലോണായിട്ട് നല്‍കുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് കുട്ടികളായാല്‍ പണം തിരികെ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരില്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വിക്ടര്‍ ഓര്‍ബാന്റെറ തീരുമാനം മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇടം നേടുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ പ്രൊലൈഫ് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനമാണിത്.

ഏതാണ്ട് 2400 ഓളം കുടുംബങ്ങള്‍ ലോണ്‍ കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി ഇതിനകം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഗഡുക്കളായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോ മാസവും പണം നല്‍കുന്നത്. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടായാല്‍ ലോണിന്‍മേലുള്ള പലിശ തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടി വരില്ല. മൂന്നു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കല്‍ കാലാവധിയും നീട്ടിക്കിട്ടും. ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ദമ്പതികളില്‍ ഒരാള്‍ എങ്കിലും ആദ്യത്തെ വിവാഹമായിരിക്കണമെന്നും വിവാഹിതയാകുന്ന സ്ത്രീ 18 നും 40 നും മധ്യേ പ്രായമുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ട്. കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പദ്ധതി മൂലം രാജ്യത്ത് കുടിയേറ്റമില്ലാതെ ജനസംഖ്യ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

Related posts

Leave a Comment