രാജസ്ഥാൻ പെന്തെക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിന്റെ യുവജന ക്യാമ്പും വി ബി എസ്സും ജൂൺ 19 മുതൽ 23 വരെ


എഴുന്നേറ്റു പണിയുക

ഉദയ്പൂർ: രാജസ്ഥാൻ പെന്തെക്കോസ്റ്റൽ ചർച്ചിന്റെ യുവജന ക്യാമ്പും വി ബി എസ്സും ജൂൺ 19 മുതൽ 23 വരെ ഫിലഡൽഫിയ കാമ്പസ്സിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റു പണിയുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ബ്രദർ ജോർജ്ജ് എബനേസർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്തുത ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 13 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബ്രദർ ജിനു കുര്യൻ, സിസ്റ്റർ ഷൈമോൾ ബിജു എന്നിവർ മുഖ്യ സംഘാടകർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കുട്ടികൾക്കായുള്ള വി ബി എസ്സും ഈ ക്യാമ്പസ്സിൽ മേല്പറഞ്ഞ തീയ്യതികളിൽ നടക്കുന്നതാണ്. പാസ്റ്റർ പാറ്റേഴ്സൺ നയിക്കുന്ന “ചൈൽഡ് ഫോക്കസ്” (ബെംഗളൂരു) എന്ന സംഘടന ആണ് ഈ വർഷം വി ബി എസ് നടത്തുന്നത് എന്ന്‌ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി +91 70129 83595, 91163 28767 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Related posts

Leave a Comment