ഐ.പി.സി സീനിയര്‍ ശുശ്രൂഷകന്‍ പാസ്റ്റർ സി.ഐ ചെറിയാൻ കർതൃസന്നിധിയിൽ

തിരുവല്ല: ഐ.പി.സിയിലെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനും വേദാദ്ധാപകനുമായ പാസ്റ്റർ പി.ഐ.ചെറിയാൻ കതൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം മോർച്ചറിയിൽ വയ്ക്കുന്നതും ആയിരിക്കും

Related posts

Leave a Comment