നമുക്ക്‌ സമയത്തിന്‍റെ യജ­മാ­ന­ന്മാരാകാം

നമുക്ക്‌ സമയത്തിന്‍റെ യജ­മാ­ന­ന്മാരാകാം
ഒരു മനു­ഷ്യന്റെ ശരാ­ശരി ആയുസ്‌ 657000 മണി­ക്കൂ­റാ­ണ്‌. ജീവി­ത­ത്തിലെ എത്രയെത്ര മണി­ക്കൂ­റു­ക­ളാണ്‌ നാം വെറുതെ പാഴാ­ക്കി­ക്ക­ള­യു­ന്ന­ത്‌. സമയം വിദ­ഗ്ദ്ധമായി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നവര്‍ക്കേ ജീവി­ത­ത്തില്‍ ആന­ന്ദവും നേട്ട­ങ്ങളും കൈവ­രി­ക്കാ­നാ­വൂ. സമ­യാ­സൂ­ത്രണം ഇതിന്‌ അത്യാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. സമയം പണം പോ­ലെ­യാ­ണ്‌. അത്‌ ധൂര്ത്ത്‌ അടി­ക്കാ­നു­ള്ള­ത­ല്ല. കാര്യ­ക്ഷ­മ­ത­യോടെ സമയത്തെ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാന്‍ ശീലി­ക്ക­ണം.
ദിവ­സവും നമുക്ക്‌ ലഭി­ക്കുന്ന മണി­ക്കൂറു­കള്‍ കണ­ക്കാക്കി നമ്മുടെ കര്‍മ്മ­ങ്ങള്‍ ആസൂ­ത്രണം ചെയ്യ­ണം. എന്ത്‌ എപ്പോള്‍ എത്ര സമ­യം കൊണ്ട്‌ ചെയ്യാം എന്ന്‌ നിശ്ച­യി­ക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാ­വ­ണം. ഒരു ദിവസം എന്തു ചെയ്യും ഒരു മാസ­ത്തില്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം ഈ ഒരു വര്‍ഷംകൊണ്ട്‌ എന്തെല്ലാം പൂര്‍ത്തീ­ക­രിക്കാം എന്നി­ങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്‌ വേണം ആസൂ­ത്രണം ചെയ്യേ­ണ്ട­ത്‌. നാളെ ചെയ്യേ­ണ്ട­തെ­ന്താ­ണെന്ന്‌ ഇന്നുതന്നെ നിശ്ച­യി­ക്ക­ണം

ഒരേ ജോലി ഓരോ­രു­ത്തരും പലരീതി­യില്‍ സമ­യ­മെ­ടു­ത്താണ്‌ ചെയ്യു­ന്ന­ത്‌. ചെയ്യാ­നുള്ള ജോലി ചെയ്തു തീര്‍ക്കാ­നുള്ള ഈ സമയ വ്യത്യാസം ഓരോ­രു­ത്ത­രു­ടേയും വ്യക്തി­ത്വത്തെ ആശ്ര­യി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നു.
ഓരോ ദിവ­സവും ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തി­ക­ളുടെ ലിസ്റ്റ്‌ ഉണ്ടാ­ക്ക­ണം. പ്രാധാന്യം അനു­സ­രിച്ച്‌ പ്രധാ­ന­പ്പെട്ട ജോലി­കള്ക്ക്‌ മുന്‍ഗ­ണന നല്‍ക­ണം. ഏതു ജോലി ചെയ്യു­മ്പോഴും സമ­യ­ത്തിനുമേല്‍ നല്ല നിയ­ന്ത്രണം ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്ക­ണം. നാളെ നാളെ എന്ന മാറ്റി­വെ­യ്ക്കല്‍ ശീല­മു­ള്ള­യാള്ക്ക്‌ സമ­യാ­സൂ­ത്രണം സാധ്യ­മാ­കി­ല്ല.
മറ്റു­ള്ള­വര്‍ നമ്മുടെ സമയം അപ­ഹ­രി­ക്കാതെ നോക്കു­ക. സമ­യ­മി­ല്ലെ­ങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ സമ­യ­മി­ല്ല, സാധി­ക്കില്ലയെന്ന്‌ ഉറ­പ്പിച്ചു പറ­യാന്‍ കഴി­യ­ണം. കഴി­ഞ്ഞ­കാല നഷ്ടം ഓര്ത്ത്‌ വിഷ­മി­ക്കു­കയോ ഇനി എന്തു ചെയ്യു­മെന്ന്‌ ഭാവിയെനോക്കി അമ്പ­ര­ക്കു­കയോ ചെയ്തു സമയം നഷ്ട­പ്പെ­ടു­ത്ത­രു­ത്‌.
സ്വന്തം കുടുംബാം­ഗ­ങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെ­ത്തേ­ണ്ടത്‌ പക്വ­ത­യുള്ള ഒരു മനു­ഷ്യന്റെ കട­മ­യാ­ണ്‌. അനി­വാര്യസാഹ­ച­ര്യ­ങ്ങ­ളില്‍ ഏതെ­ങ്കിലും കാര്യ­ങ്ങള്‍ക്കായി ദീര്‍ഘ­നേരം കാത്തി­രി­ക്കു­മ്പോള്‍ പാഴാ­കുന്നസമയം വായി­ക്കു­കയോ ഇനി­യുള്ള ജോലി ആസൂ­ത്രണം ചെയ്യാനോ ഉപ­യോ­ഗി­ക്ക­ണം.

പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കു­ക

സമയം ­ഇല്ലെന്ന്‌ വേവ­ലാ­തി­പ്പെ­ടാ­തി­രി­ക്കു­ക.

സമയത്തിന്മേല്‍ നിയ­ന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെ­ടു­ത്തു­ക.

രാവിലെ ഉണര്‍ന്നാ­ലു­ടന്‍ പ്രധാ­ന­പ്പെട്ട ഏതെ­ങ്കിലും ജോലി ചെയ്യു­ക.

സമയം ചിട്ടപ്പെ­ടു­ത്തുന്ന ഒരു ടൈം ടേബിള്‍ ചിട്ട­പ്പെ­ടു­ത്തി­വെ­യ്ക്കു­ക.

വീട്ടിലെ കാര്യ­ങ്ങള്‍ വീട്ടിലും ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യ­ങ്ങള്‍ അവി­ടെയും ചെയ്യു­ക.

മറ്റു­ള്ള­വ­രുടെ സമയം അപ­ഹ­രി­ക്കാ­തി­രി­ക്കു­ക.

നിങ്ങ­ളുടെ സമയം അപ­ഹ­രി­ക്കാന്‍ വരു­ന്ന­വരെ അക­റ്റു­ക.

സമയമില്ലാ­യ്മ­യുടെ പേരില്‍ ഉത്ത­ര­വാ­ദി­ത്വ­ങ്ങളും സ്വന്തം കാര്യ­ങ്ങളും നിര്ര­വേ­റ്റാ­തി­രി­ക്കു­ക.

മാറ്റി­വെ­യ്ക്കുന്ന ശീലം വിട്ട്‌ അന്നന്ന്‌ ചെയ്യേ­ണ്ടത്‌ അപ്പ­പ്പോള്‍ ചെയ്യു­ക.

സമയം നമ്മെ നിയ­ന്ത്രി­ക്കാതെ നാം സമ­യത്തെ നിയ­ന്ത്രി­ക്കു­ക.
നമുക്ക്‌ സമയത്തിന്റെ യജ­മാ­ന­ന്മാരാകാം

Related posts

Leave a Comment