ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഓവര്‍സീയര്‍ പാസ്റ്റര്‍ സി.സി.തോമസിന്റെ മാതാവ് തങ്കമ്മ ചാക്കോ നിത്യതയില്‍

ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഓവര്‍സീയര്‍ പാസ്റ്റര്‍ സി.സി.തോമസിന്റെ മാതാവ് തങ്കമ്മ ചാക്കോ നിത്യതയില്‍

ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഫുള്‍ ഗോസ്പല്‍ ഇന്‍ ഇന്ത്യയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓവര്‍സീയര്‍ പാസ്റ്റര്‍ റവ. സി.സി.തോമസിന്റെ മാതാവ് തങ്കമ്മ ചാക്കോ(96) നിത്യതയില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടു. സംസ്‌ക്കാരം പിന്നീട്‌

One Response to "ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഓവര്‍സീയര്‍ പാസ്റ്റര്‍ സി.സി.തോമസിന്റെ മാതാവ് തങ്കമ്മ ചാക്കോ നിത്യതയില്‍"

  1. Anonymous   July 26, 2019 at 6:38 pm

    Our deepest condolences to the bereaved family. May the good Lord comfort all — Thomas Kutty Vazhatop/Indore

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.