നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത്

നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത്

കുട്ടികളെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കള്‍ ചെറുപ്രായത്തില്‍ തന്നെ വളരെ അധികം കള്ളം പറയും. വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ കൂടുതല്‍ കള്ളം പറയുന്ന ശീലം വലുതായാലും ഇവരെ വിട്ട് പോകില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ അമിതമായ ശകാരവും ശിക്ഷയും പേടിച്ചിട്ടാണു കുട്ടികള്‍ പലപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നത്.
വളരെ കൊച്ചു പ്രായത്തില്‍ തന്നെ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നതു കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യത്തിനു വരെ കാരണമായേക്കാം. മക്കളെ കാര്‍ക്കാശ്യത്തോടെ നോക്കുന്നതു വളരെ അപകടം ചെയ്യും എന്നു പഠനം. ഭാവിയില്‍ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ പോലും കള്ളം പറയാന്‍ ഇവര്‍ക്കിതു പ്രചോദനമാകുമെന്നു പഠനം പറയുന്നു. മക്കളെ കാര്‍ക്കശ്യത്തോടെ വളര്‍ത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ ഏതു കാര്യവും അവര്‍ക്കു പേടി കൂടാതെ നിങ്ങളോടു പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ മാനസിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കു സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. കനോഡിയന്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച

Leave a Reply

Your email address will not be published.